Kontakt

KAMSOFT S.A.

ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
www.kamsoft.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydz. Gosp. KRS 0000345075
NIP 9542685559 REGON 241371988
Kapitał zakładowy 52.600.000 zł w całości opłacony

Adres do korespondencji

KAMSOFT S.A.
Oddział w Gdyni
ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

tel. 58 627 23 30
tel. 58 627 23 31
fax 58 627 23 39
e-mail: serum@kamsoft.pl

Opieka informatyczna: 32 609 12 58