Aby się zalogować do wyników badań należy posiadać identyfikator logowania udostępniany w recepcjach przychodni.

logowanie jako agent ubezpieczeniowyUbezpieczeniePodgląd wyników badań
Login
Hasło użytkownika
Regulamin Zaloguj

Logowanie do systemu oznacza akceptację regulaminu korzystania z e-rezerwacji.