Aby się zalogować do wyników badań należy posiadać identyfikator logowania udostępniany w recepcjach przychodni.

logowanie jako pacjentlogowanie jako agent ubezpieczeniowyUbezpieczeniePodgląd wyników badań
Pesel, Nazwisko
Identyfikator logowania
Regulamin Zaloguj

Logowanie do systemu oznacza akceptację regulaminu korzystania z e-rezerwacji.